Koprodukce. Barrandov je film.

Jméno Barrandov Studio je velmi pozitivně vnímáno a respektováno v roli producenta nebo koproducenta českého filmu. Barrandov Studio od roku 1992 podpořilo více než 70 projektů a většina uspěla nejen u široké veřejnosti, ale i u odborné části publika. Mezi prestižní ocenění na domácí půdě patří cena ČFTA Český lev. V tomto ohledu je za poslední roky velmi úspěšným koproducentem. Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyslala naše koprodukční filmy Šarlatán a Zátopek do boje o Oscara za nejlepší cizojazyčný film.Společnost Barrandov Studio a.s. vstupuje do koprodukčních vztahů jak finančním vkladem, tak i nefinančním vkladem – věcným plněním.
Rozsah se odvíjí od nabídky producenta filmu, kvality scénáře a dramaturgické přípravy, finančního zabezpečení a obsazení celého tvůrčího týmu (akcentován je režisér a herecké obsazení).
Finanční aspekt a propočet návratnosti nehraje jedinou rozhodující roli, protože nedílnou a podstatnou součástí rozhodování je i umělecká hodnota předkládaného filmu.
Hlavními kritérii výběru jsou:

  • atraktivita námětu a scénář
  • renomé producenta
  • rozpočet a finanční plán
  • propočet finanční návratnosti projektu
  • distributor nebo sales agent
  • režisér
  • herecké obsazení
  • obsazení další tvůrčích profesí

Uzavírka žádostí o koprodukce na následující kalendářní rok je vždy na konci září roku předcházejícího.


Kontaktujte nás

E: coproductions@barrandov.cz