Formulář pro oznámení o protiprávním jednání    1. Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

    2. Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.


    Přílohy lze nahrát ve formátu: *.pdf, *docx a *.doc. Maximální velikost nahrávaných souborů je 15 MB. V případě překročení kapacity nebo nutnosti nahrání souboru v nepodporovaném formátu prosíme o kontaktování prostřednictvím e-mailu: whistleblowing@barrandov.cz