Detail fotografie

Společnost Barrandov Studio a.s. je významným filmovým producentem a koproducentem.

Společnost Barrandov Studio a.s. se jako koproducent podílel na desítkách filmových projektů.

Koprodukcí rozumíme jakoukoli formu finanční účasti nebo tvůrčí a nefinanční spolupráci mezi několika výrobci na daném projektu.

Společnost Barrandov Studio a.s. vstupuje do koprodukčních vztahů jak finančním vkladem, tak i nefinančním vkladem – věcným plněním. Rozsah se odvíjí:

 • od nabídky producenta filmu
 • od kvality scénáře a dramaturgické přípravy
 • od finančního zabezpečení
 • od obsazení celého tvůrčího týmu (akcentován je nejvíc režisér a herecké obsazení)

Finanční aspekt a propočet návratnosti nehraje jedinou rozhodující roli, protože nedílnou a podstatnou součástí rozhodování je i umělecká hodnota předkládaného filmu.

Hlavními kritérii výběru jsou:

 1. Atraktivita námětu a scénář
 2. Renomé producenta
 3. Rozpočet a finanční plán
 4. Propočet finanční návratnosti projektu
 5. Distributor nebo sales agent
 6. Režisér
 7. Herecké obsazení
 8. Obsazení další tvůrčích profesí

Společnost Barrandov Studio a.s. uzavírá koprodukci podpisem koprodukční smlouvy. Pokud koprodukční smlouva ještě není podepsaná a zamýšlený koprodukční projekt začne čerpat kapacity a služby od společnosti Barrandov Studio a.s., bude po producentovi projektu požadována kauce ve výši uskutečněného plnění, jež pak bude vrácena dnem podpisu případné koprodukční smlouvy.

Uzavírka žádostí o koprodukce na následující kalendářní rok je vždy na konci září roku předcházejícího.

FOTOGALERIE

 

Žádosti o koprodukci

Barrandov Studio a.s.
Kříženeckého nám. 322/5
152 00 Praha 5 Hlubočepy
IČ: 28172469
DIČ: CZ28172469
E-mail: coproductions@barrandov.cz