Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s. se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO: 281 72 469, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12502 (dále také jako „Společnost“) svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Barrandov Studio a.s.,

která se bude konat dne 26. června 2024 v 11,00 hodin

v sídle Společnosti v prostoru Filmpoint, v přízemí budovy Staré haly.

Společnost Barrandov Studio a.s. informuje tímto své akcionáře, že na svých internetových stránkách www.barrandovstudio.cz zavedla odkaz „Informace pro akcionáře“, který přesměruje návštěvníka na stránky, kde společnost uveřejní listiny stanovené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Výroční zprávu společnosti Barrandov Studio a.s. za rok 2023. Přístupový kód pro stažení listin je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která vám byla zaslána doporučenou poštou.

Představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s.

Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Výroční zprávu si stáhněte zde.