Do 28. února si můžete zažádat o nadační příspěvek Filmové nadace RWE & Barrandov Studio.

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio

Filmová nadace je zřízena za účelem podpory české audiovizuální tvorby, podpory tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby, ke hledání cest k realizaci těchto projektů a k podpoře vzdělávání.

Za účelem podpory tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby vyhlašuje nadace v současné době uzávěrku pro podávání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů - dosud nerealizovaný scénář, a to 28. února 2014. Veškeré podrobnosti o účasti v soutěži naleznete zde.

Z realizovaných projektů, které Filmová nadace RWE & Barrandov Studio podpořila, můžeme jmenovat například filmy Hlava-ruce-srdce, Poupata, Lehká jako dech či nedávno premiérovaný snímek Ivana Vojnára Nepravděpodobná romance.