Detail fotografie

Státní fond kinematografie oznámil svůj krátkodobý plán pro rok 2016. Celkové finanční prostředky dosáhnou 13 m EUR / 350 mil Kč v roce 2016, v porovnání s 8 miliony EUR / 220 m v roce 2015. Tento nárůst je způsoben nedávnou alokací dalších prostředků ze státního rozpočtu.

 

Největší část rozpočtu, 8,7m EUR / 235 mil Kč, je přidělen na podporu české filmové tvorby všech žánrů. Minoritní koprodukce budou podporovány 1. 5m EUR, vývoj filmu obdrží 1,4 milionu EUR a distribuci 776.000 eur. Částka 370.000 EUR / 10 mil Kč půjde na digitalizaci.

 

Plán krátkodobé politiky obsahuje 35 výzev, které budou vyhlášeny v průběhu roku 2016, včetně lhůty dodání.

 

Financování se poskytuje na projekty v deseti oblastech: vývoj, výroba, distribuce, propagace, technologický rozvoj, publikací, vzdělávání a odborné přípravy, festivaly a společenské akce, ochrany práv, uchování a přístup k filmového dědictví.