Státní fond kinematografie právě přijímá žádosti o filmové pobídky. Uzávěrka je 3. února 2014.

Snowpiercer (stavba v ateliéru z roku 2012)
Snowpiercer (stavba v ateliéru z roku 2012)

Pobídka činí 20% uznatelných nákladů, s výjimkou takových nákladů, které jsou odměnami zahraničním hercům nebo členům štábu – pak činí výše pobídky pouze 10%.

Uznatelnými náklady se rozumí uhrazené zboží a služby přímo související s pobídkovým projektem, pokud úhrada byla provedena českému subjektu. Výše uznatelných nákladů nesmí přesáhnout 80% celkových nákladů projektu.

Pobídku lze poskytnout na realizaci hraného, animovaného či dokumentárního filmu, který je alespoň částečně natáčen v České republice a je určen pro distribuci v kinech nebo pro televizní vysílání. Přihlašovat se mohou projekty, jejichž stopáž činí minimálně 70 minut, v případě televizních seriálů pak 40 minut jednoho epizodního dílu.

Více informací se dočtete zde (EN).