Další koprodukční počin Barrandov Studia vstupuje do české distribuce.

Foto: Three Brothers, s.r.o.
Foto: Three Brothers, s.r.o.

Z dokumentární série režiséra Petra Nikolaeva Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů vznikl celovečerní film, který můžete od 19. prosince vidět v kinech.

V roce 2013 si celá křesťanská Evropa připomíná 1150. výročí odkazu byzantských bratrů Cyrila a Metoděje, kteří se stali významnými křesťanskými misionáři. Jejich mise ovlivnila kulturní rozvoj všech slovanských národů.

K této významné události vznikla hraná dokumentární série (tzv. docu – drama), která si klade nemalý cíl – zmapovat jejich život a dílo. Unikátnost a význam tohoto projektu nespočívá jen v samotném zpracování, které je co do rozsahu a formátu v ČR zcela ojedinělé, ale především ve spolupráci mezi Katolickou a Pravoslavnou církví, která je z hlediska historického a ekumenického zcela zásadní a v dřívějších dobách jen těžko představitelná. Bez této spolupráce by šlo jen velmi těžko hovořit o korektním a objektivním pohledu na toto významné společensko-kulturní téma, což potvrzuje i fakt, že záštitu nad projektem osobně převzaly hlavy obou církví kardinál Dominik Duka (arcibiskup pražský) a vladyka Kryštof, metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Barrandov Studio se výrazně podílelo na výpravě filmu, a to jak v oblasti kostýmů, tak rekvizit.