AED defibrilátory Philips jsou k dispozici v areálech Barrandov Studio a.s.

Vážení obchodní partneři, kolegové a přátelé,

rádi bychom vás informovali, že na dispečinku strážní služby Moravia Security je 24 hod. denně, 7 dní v týdnu k dispozici AED defibrilátor Philips, a to jak v areálu Hlubočepy, tak i v areálu Hostivař.

V případě potřeby kontaktujte dispečink:
areál Hlubočepy - tel: 725 723 761
areál Hostivař - tel: 267 07 9182

Nejedná se o zdravotnickou službu, v případě zástavy srdce tedy vždy současně kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu – tel: 155 nebo 112.

AED je sofistikované zařízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizuálních a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné resuscitace s podáním defibrilačního výboje. AED dodá srdci ve stavu komorové fibrilace řízený elektrický výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu.

Barrandov Studio a.s. přeje všem pevné zdraví.