Barrandov Studio přichystalo na neděli 2. června od 10 do 15 hodin pro děti a jejich rodiče nevšední zážitek - pohádkový den s Popelkou. Těšit se můžete na pestrý program včetně populární fotokostymérny.

Detail fotografie

V rámci Pohádkového dne s Popelkou si budete moci prohlédnout filmové kostýmy a rekvizity, podívat se na vystoupení scénického šermu nebo na ukázky práce s filmovými zvířaty. Pestrý program je inspirovaný tradiční filmovou pohádkou Tři oříšky pro Popelku, od jejíž premiéry letos uplyne již čtyřicet let.

Akce navazuje na dlouhodobou snahu společnosti otevírat malým i velkým zájemcům o filmové zákulisí historii vzniku nejvýraznějších filmových titulů.

Prohlídka rekvizitního Fundusu vám odhalí početnou sbírku nábytku a dalších rekvizit od středověku až do doby nedávno minulé. Procházka areálem ateliérů s vyprávěním o historii studia a filmech, které se zde natočily, Vás mimo jiné zavede i do interiéru vybraných ateliérů. Při prohlídce kostýmního Fundusu uvidíte uniformy i civilní kostýmy od středověku až po současnost a nahlédnete také do vlásenkářské dílny.