Vojnárův nový snímek, podpořený Filmovou nadací RWE & Barrandov Studio, právě vstupuje do české distribuce.

Foto: Film Distribution Artcam
Foto: Film Distribution Artcam

Námět Ivana Vojnára na základě povídky Eriky Láskové Nepravděpodobná romance (dříve též Erika z lásky) byl podpořen Filmovou nadací RWE & Barrandov Studio v roce 2007 částkou 50 000 Kč. Osobitý režisér Ivan Vojnár, autor filmů Cesta pustým lesem (1997), Lesní chodci (2003) a Ženy mého muže (2009), napsal finální scénář společně s Jakubem Zelníčkem a Tomášem Bojarem a výsledný film vstoupí do kin ve čtvrtek 7. listopadu. Sám Vojnár si v něm zahrál jednu z klíčových rolí.

Retrospektivní snímek začíná jako drama, ale končí jako melodrama. Luisa (Berenika Kohoutová) se chce stát herečkou, což její manžel dost nelibě nese. Erika (Alžběta Pažoutová) se snaží co nejvíc pracovat, aby mohla získat lepší životní perspektivu. Jenže Luisin manžel nakonec spáchá sebevraždu a Erika shodou nešťastných náhod zavraždí svého nadřízeného. Jedna z dívek se tak dostává do psychiatrické léčebny, zatímco ta druhá končí ve vězení.

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio je zřízena za účelem podpory české audiovizuální tvorby, podpory tvůrčích osobností v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby, ke hledání cest k realizaci těchto projektů a k podpoře vzdělávání.

Nadace vyhlašuje jednou ročně vždy k 28. únoru každého kalendářního roku uzávěrku pro podávání žádostí o poskytnutí nadačnícho příspěvku v kategorii literární příprava celovečerních hraných filmů - dosud nerealizovaný scénář. I letos se můžete do výběrového řízení přihlásit. Více informací včetně pravidel a formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku najdete zde.