Preventivní program k příležitosti světového dne boje proti AIDS 2016 na Barrandově

Detail fotografie

Speciální komponovaný preventivní program Mezi nimi vznikl k příležitosti světového dne boje proti AIDS 2016. Cílem programu je v širším měřítku upozornit žáky základních a středních škol na závažnou problematiku HIV/AIDS. Program zahrnuje projekci hraného filmu Mezi nimi (2010, r. David Vigner), která se uskuteční v promítacím sále Barrandov Studio ve dnech 1. a 2. prosince 2016. Film byl vyroben ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je doporučený jako preventivní pomůcka do školní výuky. Na konci filmu následuje řízená interaktivní beseda s předními odborníky na problematiku HIV/AIDS. Žáci mají jedinečnou možnost konfrontovat odborníky svými dotazy a nahlédnout tak blíže do jejich profesí a hlouběji do závažné problematiky.

Jde již o druhý preventivní projekt, kterému Barrandov Studio poskytlo zázemí. V minulém školním roce to byla komponovaná projekce filmu Jakub (2016, r. David Vigner) s tématem domácího násilí, díky kterému se podařilo několik případů domácího násilí odhalit a zachránit tak jeho potencionální oběti.

Partnery projektu jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní zdravotní ústav a Hygienická stanice hl. m. Praha.