Barrandovské Filmové laboratoře provedly duplikaci historických filmových materiálů ze sbírek Vojenského historického ústavu. Materiály, tematicky se vztahující k projektům Památník odboje a Památník osvobození, vznikly ještě v období První světové války a byly tak natočeny ještě na hořlavý nitrátový film.

Praha, 10. 1. 2012 

„Všechny laboratorní práce proto musely probíhat za náročných bezpečnostních podmínek. Šlo o materiály natočené v období I. světové války a vzniku naší republiky nasnímané. Jen pro představu: kdyby došlo k vznícení nitrátového filmu, plameny nelze uhasit ani vhozením do sudu s vodou, lze pouze bránit rozšíření požáru na další místa,“ uvedl vedoucí zákaznického servisu Filmových laboratoří Pavel Jelen.

Jednalo se o 7500 metrů originálních dobových kopií, z kterých bylo potřeba zhotovit dublnegativy a následně nové kopie, a 2500 metrů originálních negativů, z kterých bylo možno zhotovit kopie rovnou. Část materiálů bylo nutné odplísnit a též vyspravit, protože zub času se podepsal na jejich stavu. Křehkost a částečné smrštění takových materiálů vylučuje jejich kopírování na běžných strojích, je nutné použít speciální krokovou kopírku s upraveným strhem a i tak opět předchází pečlivá příprava a včasné odhalení problematických míst.

Výběrové řízení na takto náročný archivní projekt si vyžádalo složitou přípravu, součástí tendru byl totiž i kvalitativní test. „Vyhlašovatel požadoval vykopírování testovací role a komise pak posuzovala zejména zachování všech detailů obrazu a stejné tónové podání. Bylo potřeba vyladit celý kopírovací a vyvolávací proces tak, aby zejména kontrast vyhovoval vysokým nárokům zadavatele. Vše se podařilo k oboustranné spokojenosti zvládnout, což jistě bude dobrým výchozím bodem pro další výběrová řízení v budoucnu,“ dodal Pavel Jelen.