V letošním roce se barrandovské ateliéry dožívají osmdesáti let od svého založení.

Praha, 22. 6. 2011 

Při této příležitosti bude v prostorách Galerie umění Karlovy Vary od začátku července až do začátku září k vidění historická expozice nazvaná „Barrandov Studio – 80 let“. Výstava pod záštitou primátora města Karlovy Vary Petra Kulhánka bude slavnostní vernisáži zahájená v sobotu 2. července a potrvá až do 4. září 2011. Expozice bude otevřena od úterý do neděle 10:00 až 17:00 a v průběhu festivalu až do 19:00.

Unikátní expozice bude věnovaná bohaté historii Barrandova, přičemž výstava není koncipovaná jako retrospektivní připomínka významných tvůrců a jejich filmů na Barrandově natočených. Obrací se spíše k historickému vývoji filmového řemesla. „Věříme, že právě poodkrytí filmového zákulisí bude pro návštěvníky, kteří z velké většiny znají jen až výsledné filmové obrazy v kině, nanejvýš atraktivní. Nejde nám o historický pohled na film, nýbrž o historické přiblížení vývoje filmařiny jako takové,“ uvádí obchodní ředitel společnosti Barrandov Studio Petr Tichý s tím, že právě před 80 roky – přesně 23. listopadu 1931 - byl proveden první slavnostní výkop základů budoucích ateliérů na Barrandově, které se v představách jejich zakladatelů měly stát přímou evropskou konkurencí hollywoodským studiím.
Na výletě podél pomyslné časové osy výstava návštěvníkům přiblíží historii Barrandova nejen prostřednictvím dobových fotografií nebo autentických dokumentů, ale především v originálních exponátech, kostýmech nebo rekvizitách. „Na výstavu chystáme výběr těch nejcennějších originálů, které barrandovský Fundus uchovává. Diváci se tak mohou těšit mimo jiné na kostýmy či rekvizity z Formanova oscarového Amadea, z vrcholných filmových pohádek jako Tři oříšky pro Popelku nebo na autentické části úchvatné masky z Herzovy Panny a Netvora,“ říká ředitelka barrandovské divize Fundus Věra Krátká.

Retrospektivní koncepci výstavy ovšem bezprostředně doplní i tematické „ostrůvky“ jednotlivých filmových řemesel. „Návštěvníci tak například pochopí, jak pracovali a pracují filmoví dekoratéři, kostyméři, laboranti, nebo co je to obrazová a zvuková postprodukce,“ vysvětlil uznávaný filmový architekt a autor výtvarné podoby expozice Jindřich Kočí.
V pondělí 4. července odpoledne bude před galerijním prostorem rovněž k vidění i současná filmařská technika a přehlídka filmových kostýmů.