Kulturní dědictví společnosti Barrandov Studio

Společnost Barrandov Studio a.s. hospodaří s rozsáhlým movitým i nemovitým majetkem, vytvářeným od vzniku prvních studií, jehož poměrně velkou část lze označit jako kulturní dědictví.

Patří sem jednak nemovitá památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek (hlavní budova společnosti, rejstříkové číslo 10097/1-2191), tak i předměty vykazující značnou historickou i dokumentární hodnotu.

Movité kulturní dědictví, se kterým Barrandov Studio hospodaří, představuje rozsáhlý soubor, z něhož byly vybrány předměty, které ve svém celku splňují atributy sbírky muzejní povahy. Proto se společnost rozhodla tyto předměty systematicky evidovat a pečovat o ně dle zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Jako iniciační byl vybrán konvolut 98 významných, nejohroženějších předmětů a v průběhu srpna a září 2007 byly tyto předměty odborně zpracovány dle požadavků Centrální evidence sbírek.

Začátkem října 2007 byla na Ministerstvo kultury podaná Žádost o zápis do Centrální evidence sbírek. Dne 5.12. 2007 byla Sbírka Barrandov Studio úspěšně zapsaná do Centrální evidence sbírek pod evidenčním číslem BAR/007-10-11/357007.

Podsbírky 

  • UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ PRÁCE: Rekvizity a kostýmy
  • FOTOGRAFIE: Fotografie a fotografická alba
  • PÍSEMNOSTI A TISKY: Korespondence, smlouvy, scénáře ...

Rekvizity a kostýmy

Vybrané sbírkové předměty se vážou ke konkrétním representativním a "kultovním" filmům významných českých režisérů. Jde o filmy různých žánrů z období 1951-1983. Všechny uvedené filmy byly vyrobeny na Barrandově. Převážnou část této podsbírky tvoří kostýmy, některé z nich byly vytvořené předními českými výtvarníky jako jsou například výtvarník Jiří Trnka či akademický malíř Theodor Pištěk.

Nejstarší sbírkové předměty pocházejí z let padesátých 20. století a jsou spojené s filmy Martina Friče: Císařův pekař a pekařův císař z roku 1951, Psohlavci z roku 1955 a Princezna se zlatou hvězdou z roku 1959. Dále kostýmy a rekvizity z filmů Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král (1952) a Pyšná princezna (1954).

Z 60. let 20. století byl vybrán kostým Ivany Pavlové - Hanky z kultovního českého muzikálu Ladislava Rychmana Starci na chmelu (1964) a kostým Jiřiny Bohdalové z muzikálu stejného režiséra Dáma na kolejích (1966). Dále pak např. kostýmy z filmů Šíleně smutná princezna Bořivoje Zemana (1968).

Z let 70. především několik kostýmů Libuše Šafránkové z filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku Václava Vorlíčka (1973). Z dalšího filmu Václava Vorlíčka Princ a večernice (1979) pochází několik zcela výjimečných kreací proslulého "oscarového" tvůrce kostýmů, scénografa a umělce Theodora Pištěka. Z let osmdesátých 20. století jsou do sbírky vybrány kostýmy z filmu Tři veteráni Oldřicha Lipského (1983).

Fotografie a fotografická alba

Tato podsbírka obsahuje řadu fotografií z konkrétních filmů vyrobených na Barrandově. Fotografie jsou černobílé a barevné, různých formátů, tříděné podle jednotlivých filmů. Uložené jsou jednotlivě nebo uspořádané do celků - fotografických alb.

Písemnosti a tisky

Podsbírka obsahuje písemnosti související s výrobou a distribucí filmů. V první řadě jde o scénáře (literární, technické) k jednotlivým filmům, vyrobených na Barrandově. Dále pak o korespondence, různé typy smluv, záznamů, rozpisů a zápisů, výstřižky z novin a další materiály v českém i v jiných jazycích.

Organizační struktura

Ředitelem Muzejní sbírky Barrandov Studio je Generální ředitel Petr Tichý, M. A., zodpovědnou osobou a kurátorem sbírky Mgr. Marcela Lokšíková, mloksikova@barrandov.cz, +420 267 072 340.