Barrandov Studio podporuje neziskový sektor a vybrané charitativní projekty.

Z natáčení charitativního spotu pro dárcovské DMS
Z natáčení charitativního spotu pro dárcovské DMS

Činnost Barrandov Studia přesahuje rámec komerčního pronájmu ateliérů, kostýmů a rekvizit, dekoračních prací či dalších, například postprodukčních a koprodukčních služeb. Pokud nám to naše aktuální kapacity dovolují, rádi vycházíme vstříc i neziskovým organizacím a charitativním projektům.