V krejčovské dílně Fundusu Barrandov Studia vzniklo několik desítek kostýmních kompletů pro hlavní herecké představitele nového snímku legendární německé filmařky Margarethy von Trotta. Další tři stovky kostýmů ve filmu oblékli komparzisté. Rozsáhlá sbírka kostýmů se po skončení natáčení Kolíně nad Rýnem právě v těchto dnech vrátila zpět na Barrandov.

Praha, 15. 12. 2011 

Němečtí filmaři se u příležitosti padesáti let od procesu s Adolfem Eichmannem vracejí k podivné historii vášnivých diskuzí kolem tehdejšího postoje uznávané filozofky a politoložky Hannah Arendt. V roce 1961 vzbudila její reportáž z procesu s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem kontroverzní reakce. Arendt, významná politická teoretička židovského původu, která z Německa uprchla po nástupu Hitlera k moci, ve své reportáži pro noviny The New Yorker shrnula, že souzený Eichmann neprojevoval žádné známky antisemitismu či psychické zvrácenosti a že jeho hlavní motivací pro službu v SS, byla touha vybudovat si kariéru. Toto vyjádření, které mnozí pochopili jako nepřímou obhajobu Eichmannova chování, vzbudilo velkou diskusi o skutečné povaze nacistických zločinců a jejich motivaci.

Margaretha von Trotta je uznávanou německou režisérkou, proslula především svými existenciálně laděnými dramaty z druhé poloviny sedmdesátých Ztracená čest Kateřiny Blumové nebo Olověná doba. Jako herečka byla ztělesněním snímků nového německého filmu, zazářila u Rainera Wernera Fassbindera nebo Volkera Schlöndorfa, za nějž byla dvacet let dlouho vdaná.

Snímek Hannah Arendt vzniká v produkci společnosti Heimatfilm, která stála mimo jiné i u zrodu dvou filmů provokativního Larse von Triera, Antikrist a Manderlay.