Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s., se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Kříženeckého nám. 322/5, PSČ 152 00,  IČO: 281 72 469, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12502 (dále také jako „Společnost“) svolává

  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Barrandov Studio a.s.,
která se bude konat dne 30. června 2021 v 11,00 hodin
v sídle Společnosti v prostoru Filmpoint, v přízemí budovy Staré haly.

Společnost Barrandov Studio a.s. informuje tímto své akcionáře, že na svých internetových stránkách www.barrandovstudio.cz v sekci s názvem „o nás“ zavedla odkaz „Informace pro akcionáře“, který přesměruje návštěvníka na stránky, kde společnost uveřejní listiny stanovené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to Pozvánku na řádnou valnou hromadu obsahující Přílohu č. 1 Popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov Společnosti a Přílohu č. 2 Úplný návrh změny stanov Společnosti a Výroční zprávu společnosti Barrandov Studio a.s. za rok 2020. Přístupový kód pro stažení listin je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která vám byla zaslána doporučenou poštou.


Představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s.

Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Výroční zprávu si stáhněte