Společnost Barrandov Studio systematicky zkvalitňuje nabídku pro domácí a zahraniční producenty také v oblasti filmové výpravy. Rozsáhlá dekorace, vystavěná pro oblíbený seriál Borgia (2010-2014) zůstává na exteriérovém pozemku studia k dispozici i do budoucna, pro další projekty. Stovky kostýmů a rekvizit zároveň rozšířily goticko-renesanční sbírku barrandovského Fundusu na jednu z největších v Evropě.

Praha, 18. 11. 2014 

Dekorace o rozloze 1760 m² představuje impozantní Svatopetrské náměstí ve Vatikáně a sousedící křivolaké uličky z přelomu 15. a 16. století. Vše tvoří unikátní architektonický celek s nezaměnitelnou atmosférou. Dekorace se nachází na šestnáctihektarovém exteriérovém pozemku Barrandov Studia, jenž těsně sousedí s areálem a disponuje volným horizontem, který pohledově nenarušují prvky moderní civilizace.

„Jedná se o vůbec první stálou dekoraci, kterou Barrandov Studio vybudovalo a nabízí v současnosti filmařům,“ uvádí místopředseda představenstva Barrandov Studia Petr Tichý a dodává: „Pod rukama našich pracovníků vyrostla do detailů propracovaná stavba, která vás okamžitě přenese v čase na pomezí 15. a 16. století. Pro její autenticitu ji v uplynulých letech kromě producentů seriálu Borgia využili také tvůrci seriálů Tři mušketýři, Pohřešovaný, nebo koprodukční filmové fantasy Dina, dcera jasnovidky.“

Dohoda s producenty Borgia výrazně obohatila i barrandovský Fundus. „Jde o nejvýznamnější investici našeho Fundusu v posledních letech, zejména v oblasti rekvizit,“ uvedla vedoucí Fundusu Věra Krátká. Do barrandovských sbírek přibylo 160 kusů gotického a renesančního a nábytku, 50 kusů svícnů, 200 kusů drobných hracích rekvizit a 150 kostýmních kompletů.

Barrandovský Fundusu významné místo na trhu evropských půjčoven zaujímal již se svým dosavadním inventářem renesančních rekvizit, ale nyní se stal jednou z vůbec největších takto ucelených kolekcí starého kontinentu. „Doposud jsme disponovali čtyřmi sty kusy gotického a renesančního nábytku, který do Fundusu přicházel postupně, zejména v období od 50. do 70. let minulého století s historickými výpravnými filmy státní kinematografie. Rozšíření naší nabídky v této kategorii o dalších 160 kusů je proto velmi zásadní,“ vysvětlila Věra Krátká.

Nově pořízený inventář si již nyní postupně nachází své uplatnění, a to jak v oblasti filmové, televizní a reklamní produkce, tak i při realizaci společenských akcí nebo výstavních projektů.

Televizní a filmoví diváci se s některými kusy z nové kolekce budou moci setkat například v právě vznikajícím výpravném projektu České televize Jan Hus, v chystané pohádce režisérky Alice Nellis Sedmero Krkavců, ale také v televizním seriálu Tři mušketýři z produkce BBC. Pro Barrandov Studio je ovšem tato investice rovněž velkým závazkem. Pro jakékoliv další uplatnění na trhu je totiž nezbytně nutná odborná péče a údržba, aby inventář byl i nadále použitelný a zachoval se pro další generace.

Filmoví fanoušci z řad veřejnosti si mohou tento a další rekvizitní inventář prohlédnout při komentovaných prohlídkách Barrandov Studia.