Vybrané hlavní ulice v areálu společnosti Barrandov Studio nesou nyní jména výrazných režisérských osobností z historie české kinematografie, které se zasloužily o rozvoj českého filmu a také Barrandov Studia. V areálu Barrandova tak komunikace dostaly názvy po Miloši Formanovi, Martinu Fričovi, Františku Vláčilovi, Otakaru Vávrovi, Jiřímu Menzelovi a Karlu Kachyňovi.

Praha, 14. 11. 2011 

Vedení společnosti tímto vzdává těmto autorům poctu u příležitosti osmdesáti let, které letos uplynou od zahájení výstavby ateliérů na Barrandově. „Každý z tvůrců, jehož jméno jsme použili, se nesmazatelně vryl do dějin naší kinematografie, ale jejich jména výrazně přesahují národní i geografické hranice. Jednu z ulic jsme věnovali prvnímu muži zlatého věku českého filmu Martinu Fričovi, který dokázal místní filmové řemeslo pozvednout na světovou úroveň. Mezinárodní renomé ateliérů by nebylo stejné bez oscarových tvůrců Jiřího Menzela a Miloše Formana, jenž u nás natočil svého mistrovského Amadea. Silně rezonují i jména citlivého vypravěče Karla Kachyni a filmového básníka Františka Vláčila. A v neposlední řadě vyjadřujeme jednou z ulic symbolický dík i nedávno zesnulému profesoru Otakaru Vávrovi,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Barrandov Studio Petr Tichý.

V současné době tudíž zdobí areál studií již šest režisérských jmen. „Historie našich ateliérů je především historií úžasných filmů a jejich autorů, kteří zde pracovali. Název Barrandova je dnes spojen s nespočtem vynikajících tvůrců. Proto k již použitým jménům určitě v budoucnu přidáme i další,“ dodal Petr Tichý.

Branami jednoho z nejstarších filmových studií v Evropě kráčela historie domácí kinematografie prakticky po celou dobu již od roku 1931. Za tu dobu zde vzniklo přes dva a půl tisíce českých nebo zahraničních filmů, z nichž mnohé patří do zlatého fondu světové kinematografie.