Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s., se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Kříženeckého nám. 322/5, PSČ 152 00,  IČ: 281 72 469, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12502 (dále také jako „Společnost“) svolává

 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Barrandov Studio a.s.,
která se bude konat dne 30. května 2018 v 11,00 hodin
v sídle Společnosti v zasedací místnosti ve 2. patře Starých hal.

Společnost Barrandov Studio a.s. informuje tímto své akcionáře, že na svých webových stránkách www.barrandovstudio.cz v sekci s názvem „o nás“ (sekce je umístěna v dolní části webových stránek) zavedla v pravém menu podstrání „Informace pro akcionáře“, která přesměruje návštěvníka webu na stránky, kde společnost uveřejní listiny stanovené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí Výroční zprávy společnosti Barrandov Studio a.s. za rok 2017. Přístupový kód pro stažení listin je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která vám byla zaslána doporučenou poštou.

 

Představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s.


Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí Výroční zprávy společnosti Barrandov Studio a.s. za rok 2017 si stáhněte zde.