Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s., se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Kříženeckého nám. 322/5, PSČ 152 00, IČ: 281 72 469, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12502 svolává

  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
společnosti Barrandov Studio a.s., 
která se bude konat dne 30. května 2017 v 11,00 hodin 
v sídle Společnosti v zasedací místnosti ve 2. patře Starých hal.

Společnost Barrandov Studio a.s. informuje tímto své akcionáře, že na svých webových stránkách www.barrandov.cz v sekci s názvem „o nás“ (sekce je umístěna v dolní části webových stránek) zavedla v pravém menu podstrání „Informace pro akcionáře“, která přesměruje návštěvníka webu na stránky, kde společnost uveřejní listiny stanovené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí Výroční zprávy společnosti Barrandov Studio a.s. za rok 2016. Přístupový kód pro stažení listin je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která vám byla zaslána doporučenou poštou.

Představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s.

Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí Výroční zprávy společnosti Barrandov Studio a.s. za rok 2016 si stáhněte zde.