Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s., se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Kříženeckého nám. 322/5, PSČ 152 00,  IČ: 281 72 469, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12502 (dále také jako „Společnost“) svolává

  MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Barrandov Studio a.s.,
která se bude konat dne 13. prosince 2018 v 10,00 hodin
v sídle Společnosti v zasedací místnosti ve 2. patře Starých hal.

Společnost Barrandov Studio a.s. informuje tímto své akcionáře, že na svých webových stránkách www.barrandovstudio.cz v sekci s názvem „o nás“ (sekce je umístěna v dolní části webových stránek) zavedla v pravém menu podstrání „Informace pro akcionáře“, která přesměruje návštěvníka webu na stránky, kde společnost uveřejní listiny stanovené dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to Pozvánku na mimořádnou valnou hromadu. Přístupový kód pro stažení listiny je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která vám byla zaslána doporučenou poštou.

 


Představenstvo společnosti Barrandov Studio a.s.

 

Pozvánku na mimořádnou valnou hromadu si stáhněte zde.