Badatelna archivu Barrandov Studia je otevřena odborné veřejnosti, tedy všem filmovým historikům, teoretikům i kritikům, studentům filmových oborů a přidružených uměleckých oborů, historikům, archivářům apod.

Detail fotografie

Badatelna je otevřena ve všední dny 8:00-14:00h, případně po dohodě déle. Kapacita badatelny je nejvíce dva badatelé denně, je proto nutné si místo rezervovat. Do badatelny se objednává minimálně 5 pracovních dní předem na mailu jzajickova@barrandov.cz nebo mkadlec@barrandov.cz, a to společně s informacemi: jméno, příjmení, telefonní kontakt a dále: téma výzkumu, instituce a požadované dokumenty, popř. rozvedení tématu studia pro možnost dalších konzultací a doporučení dokumentů k bádání.

Jak se k nám dostanete, zjistíte zde

Návštěva badatelny začíná již na recepci společnosti Barrandov Studio a.s., která se nachází v budově Starých hal (jedná se o čelní bílou funkcionalistickou budovu, jejíž vstup v pravé části je viditelně označen nápisem recepce), kde se ohlásíte a kde budete vyzvednuti obsluhou badatelny. V badatelně se zapíšete do návštěvní knihy a vyplníte badatelský list, který je zároveň i žádostí o nahlížení do dokumentů. K Vaší identifikaci potřebujete platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Je-li důvodem návštěvy diplomová nebo jiná práce spojená s Vaším studiem, požadujeme potvrzení o zadání práce, podepsané vedoucím této práce. V badatelně můžete po vyplnění žádosti o povolení užití vlastního reprodukčního zařízení používat vlastní fotoaparát nebo skener. Blíže podmínky bádání stanoví badatelský řád dostupný v badatelně nebo na vyžádání na výše uvedených kontaktech.


Dokumenty ke stažení:

Badatelský list
Jak citovat
Žádost o povolení poskytnout materiály dalším osobám